Sơn Ngoại Thất Chống Bám Bụi Seamaster 9000

Giá bán: Liên hệ

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Dung môi                           :    nước

Tỷ trọng                              :    1.2 – 1.35

Độ rắn                                  :    Khoảng 40%

Thời gian khô                    :  (27oC + 2oC & độ ẩm tương đối là 80 ± 5%)

Khô bề mặt                         : =< 20 phút

Khô cứng                            : =< giờ

Độ phủ                                 :    11.4 – 13.3 m/ lít

Độ bóng                                :  15 – 50%

Màu sắc                                :   đa dạng

Độ dày màng sơn khi khô được đề nghị      :    30  – 35 micron trên một lớp

Giữa hai lần sơn cách nhau                             :   3 giờ

Contact Me on Zalo